انواع چیــلر هوایی

چیــلر تراکمی جهت تأمین آب یا گاز مبرد سرد جهت سیسـتم های تهویه مطبوع و تبرید صنعـتی با دمای ۷ تا ۱۲ درجه سلسـیوس (بر اساس نوع کاربرد و سیسـتم مورد نیاز) توسط سیـکل تبرید تراکمی مورد استـفاده قرار می گیرد.

انواع چیــلر تراکمی آبی

عنوان قلـب سیسـتم سرمایش ساختـمان ها در مناطقـی که بدلیل رطوبت نسـبی زیاد هوا (RH) ، امکان استفاده از برج خنک کننده آبی و نتیجتاً چیــلر آبی وجود نداشته باشد

انواع چیــلر تراکمی

چیــلر تراکمی جهت تأمین آب یا گاز مبرد سرد جهت سیسـتم های تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با دمای ۷ تا ۱۲ درجه سلسـیوس (بر اساس نوع کاربرد و سیسـتم مورد نیاز) توسط سیـکل تبرید تراکمی مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع چیــلر جذبـی

چیــلر جذبی یکی از تجهیزات تولید برودت در سیسـتمهای تهویه مطبوع ساختمانها بوده که مصرف برق خیلی پایین تری نسـبت به چیــلرهای تراکمی دارند اما نیازمند انرژی حرارتی زیادی (مانند آبگرم – آب داغ – بخار – شعله مسـتقیم) می باشند.

جدیدترین محصـــولات

فنکویــل زمینی

فنکویــل زمینی

یونیـــت هیتر

یونیـــت هیتر

چیــلر سقفـی

چیــلر سقفـی

فنــــکویل

فنــــکویل

مینـی چیــلر

مینـی چیــلر

همه محصــولات

قطـعات و تجهیـزات مورد استفاده در ساخت چیــلرهای تراکمی آبی دماتجهیز

به طور کلی چیـلرهای تراکمی آبی دماتجهیز همراه با کمپرسـورهای رفت و برگشتی و کمپرسـورهای اسکرو از برترین برندهای معتبر در زمینه ساخت کمپرسـورهای هوا ساخت و تولید می گردند، نوع کمپرسـور مورد استفاده در چیـلرهای تراکمی آب خنک دماتجهیز طبق سفارش کارفرما و در انواع اسـکرو، اسـکرال و رفت و برگشـتی قابل ساخت می باشد.

شـیر انبسـاط مکانیکی در خط مایع و در ورودی اواپراتور نصب می گردد. مانند وسایل کنترلی دیگر، این قسمت پرفشار و کم فشار سیسـتم را از هم جدا می کند. این شیر از یک حباب حس کننده از را لوله مویین بلندی به TEV وصل شده است . این لوله ، فشار داخل حباب را به قسـمت بالای دیافراگم شـیر منتقل می کند. حباب حس کننده دما عموما از مبردی هم نام با مبرد شارز در مدار تشـکیل شده است. مببرد درون حباب نسبت به دمای بخار در خروجی اواپراتور حساس.

شـیر انبسـاط مکانیکی در خط مایع و در ورودی اواپراتور نصب می گردد. مانند وسایل کنترلی دیگر، این قسمت پرفشار و کم فشار سیسـتم را از هم جدا می کند. این شیر از یک حباب حس کننده از را لوله مویین بلندی به TEV وصل شده است . این لوله ، فشار داخل حباب را به قسـمت بالای دیافراگم شـیر منتقل می کند. حباب حس کننده دما عموما از مبردی هم نام با مبرد شارز در مدار تشـکیل شده است. مببرد درون حباب نسبت به دمای بخار در خروجی اواپراتور حساس.

کمپرسورهای اسکرال را از نظر تکنولوژی ساخت و ظرفیت تولید می توان نقطۀ مابین کمپرسورهای روتاری و اسکرو دانست. در کمپرسورهای اسکرال تراکم گاز به کمک دو مارپیچ متحرک و ثابت انجام می شود؛ که این امکان را به وجود می آورد تا جریان گاز منقطع نبوده و به صورت پیوسته عملیات تراکم انجام شود. به همین خاطر امروزه از کمپرسورهای اسکرال در بسیاری از دستگاه های برودتی و تهویه هوا استفاده می شود. امیدواریم مقاله کمپرسور اسکرال چیست برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشیم در این چند خط شما را با این سری از کمپرسورها آشنا کنیم. در صورتیکه سوالی دارید می توانید از طریق قسمت نظرات با ما مطرح کنید.

کمپرسورهای اسکرال را از نظر تکنولوژی ساخت و ظرفیت تولید می توان نقطۀ مابین کمپرسورهای روتاری و اسکرو دانست. در کمپرسورهای اسکرال تراکم گاز به کمک دو مارپیچ متحرک و ثابت انجام می شود؛ که این امکان را به وجود می آورد تا جریان گاز منقطع نبوده و به صورت پیوسته عملیات تراکم انجام شود. به همین خاطر امروزه از کمپرسورهای اسکرال در بسیاری از دستگاه های برودتی و تهویه هوا استفاده می شود. امیدواریم مقاله کمپرسور اسکرال چیست برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشیم در این چند خط شما را با این سری از کمپرسورها آشنا کنیم. در صورتیکه سوالی دارید می توانید از طریق قسمت نظرات با ما مطرح کنید.

کندانسـینگ یونیت هوا خنک: در این نوع از کندانسـینگ یونیت، کندانسـور (کویل فین گذاری شده) از طریق تبادل انرژی با هوا، خنک می شـود. بطوریکه مبرد داغ خروجی از کمپرسـور، وارد لوله های فین دار کویل کندانسـور شده و هوای محیط توسط فن های دمنده یا مکنده تعبیه شده، از روی لوله ها عبور داده می شود.
کندانسـینگ یونیت آب خنک: نوعی از کندانسـینگ یونیت که در آن، کندانسـور (مبدل پوسته و لوله) از طریق تبادل انرژی با آب، خنک می شـود. بطوریکه مبرد داغ خروجی از کمپرسـور، وارد پوسته کندانسور شده و جریان آبی با دمای مناسب (تولید شده توسط برج خنک­ کننده) از درون لوله ها عبور داده می شود.

کندانسـینگ یونیت هوا خنک: در این نوع از کندانسـینگ یونیت، کندانسـور (کویل فین گذاری شده) از طریق تبادل انرژی با هوا، خنک می شـود. بطوریکه مبرد داغ خروجی از کمپرسـور، وارد لوله های فین دار کویل کندانسـور شده و هوای محیط توسط فن های دمنده یا مکنده تعبیه شده، از روی لوله ها عبور داده می شود.
کندانسـینگ یونیت آب خنک: نوعی از کندانسـینگ یونیت که در آن، کندانسـور (مبدل پوسته و لوله) از طریق تبادل انرژی با آب، خنک می شود. بطوریکه مبرد داغ خروجی از کمپرسور، وارد پوسته کندانسور شده و جریان آبی با دمای مناسب (تولید شده توسط برج خنک­ کننده) از درون لوله ها عبور داده می شود.

نـوآوری

به عنوان شـرکتی که تجارت با محیط را در ذهن داشـته باشد ، این حس را می بخشـد که الهام بخش یکی از پایدارترین پیشـرفتهای فنـاوری ما از خود جو بوجود آمده است. ما در مورد دی اکسـید کربن صحبت می کنیم.

نـوآوری

به عنوان شـرکتی که تجارت با محیط را در ذهن داشـته باشد ، این حس را می بخشـد که الهام بخش یکی از پایدارترین پیشـرفتهای فنـاوری ما از خود جو بوجود آمده است. ما در مورد دی اکسـید کربن صحبت می کنیم.
پایــداری
حامل جنبش سـاختمان سبز را درک می کند زیرا ما هنگام شروع کار در آنجا بودیم. قبل از خنک شدن ساختمان سبز ، ما مؤسـس number شماره یک شورای تأسـیس سـاختمان سبز ایالات متحده و عضو مؤسس شوراهای سبز سـاختمان در سراسـر جهان در آرژانتین ، چین ، هند ، سـنگاپور و فرانسـه را تاسـیس کردیم.

آتنهــا

وکـتور نازک پروفـایل جدید Carrier Transicold HE ۱۹ Unit از پایـداری ، کارآیی و ظرفـیت برای حمل و نقل های متقـابل ارائه می دهـد

لـس آنجـلس

ServiceTitan و Carrier همــکاری جدیدی را اعـلام کـردند

شـرکت پخش چیــلر در ایران

شـرکت حمل و نقل به واحد تبرید کمک می کند تا به جمع آوری مواد غذایی اواسـهاو کمک کند تا غذای مغذی را به افراد نیازمند تحـویل دهد

برآورد تقـریبی ظـرفیت چیــلر

به طور کلی کارشـناسان تاسیسـات برای محاسبه ظرفیت چیــلر مورد نیاز در هر پروژه که بر مبنای محاسـبه دقیق ظرفیت بار برودتی کل انجام می گردد، علاوه بر محاسـبه پارامترهایی مانند شرایط جغرافیایی (Ambient Temperature) و دمای طرح خارج تابسـتان، ارتفاع از سـطح دریا، رطوبت نسـبی هوا، نوع کاربری سـاختمان (دما طرح داخل)، نوع مصـالح به کار رفته و اجرای نمای سـاختمان، جهت قرارگیری سـاختمان نسبت به زاویه تابش خورشـید، تعداد طبقات و سطح زیر بنای سـاختمان، تعداد نفرات و تجهیزات کوچک و بزرگ الکتریکی داخل سـاختمان و ...، به حجم آب سرد مورد نیاز و ضرایب اطمینان کافی در عملکـرد چیــلر توجه می نمایند

دستیابی به موفقیت در فن آوری چیــلر با آب ســرد

با AquaEdge® ۲۳XRV با فناوری گرینسـپد ملاقات کنید. طراحی ساده ، استحـکام و قابل اعتماد منجر به کارایی بی نظیر می شـود. قابلیت اجرا از طریق گذرگاه سیسـتم چیلر هنگامی که غیرقابل تصور باشد ، در شـرایط عملیاتی واقعی با حداقل قطعات متحـرک به راندمان برتر می رسـد.

تاریخـچه

داسـتان یک شـرکت. اسـتاندارد یک صنعت. میراث ویلیس حامل امروز به عنوان شـرکتی که او تأسـیس کرده است همچنان به ابداع صـنعت و شـکل دادن به دنیایی که در آن زنـدگی می کنیم ادامه می دهد.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آیس من می باشد.