انواع چیــلر هوایی

چیــلر تراکمی جهت تأمین آب یا گاز مبرد سرد جهت سیسـتم های تهویه مطبوع و تبرید صنعـتی با دمای ۷ تا ۱۲ درجه سلسـیوس (بر اساس نوع کاربرد و سیسـتم مورد نیاز) توسط سیـکل تبرید تراکمی مورد استـفاده قرار می گیرد.

انواع چیــلر تراکمی آبی

عنوان قلـب سیسـتم سرمایش ساختـمان ها در مناطقـی که بدلیل رطوبت نسـبی زیاد هوا (RH) ، امکان استفاده از برج خنک کننده آبی و نتیجتاً چیــلر آبی وجود نداشته باشد

انواع چیــلر تراکمی

چیــلر تراکمی جهت تأمین آب یا گاز مبرد سرد جهت سیسـتم های تهویه مطبوع و تبرید صنعتی با دمای ۷ تا ۱۲ درجه سلسـیوس (بر اساس نوع کاربرد و سیسـتم مورد نیاز) توسط سیـکل تبرید تراکمی مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع چیــلر جذبـی

چیــلر جذبی یکی از تجهیزات تولید برودت در سیسـتمهای تهویه مطبوع ساختمانها بوده که مصرف برق خیلی پایین تری نسـبت به چیــلرهای تراکمی دارند اما نیازمند انرژی حرارتی زیادی (مانند آبگرم – آب داغ – بخار – شعله مسـتقیم) می باشند.

جدیدترین محصـــولات

همه محصــولات

قطـعات و تجهیـزات مورد استفاده در ساخت چیــلرهای تراکمی آبی دماتجهیز

به طور کلی چیـلرهای تراکمی آبی دماتجهیز همراه با کمپرسـورهای رفت و برگشتی و کمپرسـورهای اسکرو از برترین برندهای معتبر در زمینه ساخت کمپرسـورهای هوا ساخت و تولید می گردند، نوع کمپرسـور مورد استفاده در چیـلرهای تراکمی آب خنک دماتجهیز طبق سفارش کارفرما و در انواع اسـکرو، اسـکرال و رفت و برگشـتی قابل ساخت می باشد.

شـیر انبسـاط مکانیکی در خط مایع و در ورودی اواپراتور نصب می گردد. مانند وسایل کنترلی دیگر، این قسمت پرفشار و کم فشار سیسـتم را از هم جدا می کند. این شیر از یک حباب حس کننده از را لوله مویین بلندی به TEV وصل شده است . این لوله ، فشار داخل حباب را به قسـمت بالای دیافراگم شـیر منتقل می کند. حباب حس کننده دما عموما از مبردی هم نام با مبرد شارز در مدار تشـکیل شده است. مببرد درون حباب نسبت به دمای بخار در خروجی اواپراتور حساس.

شـیر انبسـاط مکانیکی در خط مایع و در ورودی اواپراتور نصب می گردد. مانند وسایل کنترلی دیگر، این قسمت پرفشار و کم فشار سیسـتم را از هم جدا می کند. این شیر از یک حباب حس کننده از را لوله مویین بلندی به TEV وصل شده است . این لوله ، فشار داخل حباب را به قسـمت بالای دیافراگم شـیر منتقل می کند. حباب حس کننده دما عموما از مبردی هم نام با مبرد شارز در مدار تشـکیل شده است. مببرد درون حباب نسبت به دمای بخار در خروجی اواپراتور حساس.

کمپرسورهای اسکرال را از نظر تکنولوژی ساخت و ظرفیت تولید می توان نقطۀ مابین کمپرسورهای روتاری و اسکرو دانست. در کمپرسورهای اسکرال تراکم گاز به کمک دو مارپیچ متحرک و ثابت انجام می شود؛ که این امکان را به وجود می آورد تا جریان گاز منقطع نبوده و به صورت پیوسته عملیات تراکم انجام شود. به همین خاطر امروزه از کمپرسورهای اسکرال در بسیاری از دستگاه های برودتی و تهویه هوا استفاده می شود. امیدواریم مقاله کمپرسور اسکرال چیست برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشیم در این چند خط شما را با این سری از کمپرسورها آشنا کنیم. در صورتیکه سوالی دارید می توانید از طریق قسمت نظرات با ما مطرح کنید.

کمپرسورهای اسکرال را از نظر تکنولوژی ساخت و ظرفیت تولید می توان نقطۀ مابین کمپرسورهای روتاری و اسکرو دانست. در کمپرسورهای اسکرال تراکم گاز به کمک دو مارپیچ متحرک و ثابت انجام می شود؛ که این امکان را به وجود می آورد تا جریان گاز منقطع نبوده و به صورت پیوسته عملیات تراکم انجام شود. به همین خاطر امروزه از کمپرسورهای اسکرال در بسیاری از دستگاه های برودتی و تهویه هوا استفاده می شود. امیدواریم مقاله کمپرسور اسکرال چیست برای شما مفید بوده باشد و توانسته باشیم در این چند خط شما را با این سری از کمپرسورها آشنا کنیم. در صورتیکه سوالی دارید می توانید از طریق قسمت نظرات با ما مطرح کنید.

چیلرهای صنعتی بر مبنای سیکل تبرید تراکمی یا جذبی فعالیت می کنند و به تولید سرمایش می پردازند. چیلر جذبی صنعتی برای راه اندازی سیکل تبرید از منبع حرارت استفاده می کند، در حالی که محرک چیلر تراکمی صنعتی کمپرسور با توان الکتریکی است. هر دو این فرآیندها شامل سیکل تقطیر و تبخیر هستند، به طوری که حرارت در جایی دفع و در جایی دیگر جذب می شود تا سرمایش مورد نیاز را تأمین نماید.

چیلرهای صنعتی بر مبنای سیکل تبرید تراکمی یا جذبی فعالیت می کنند و به تولید سرمایش می پردازند. چیلر جذبی صنعتی برای راه اندازی سیکل تبرید از منبع حرارت استفاده می کند، در حالی که محرک چیلر تراکمی صنعتی کمپرسور با توان الکتریکی است. هر دو این فرآیندها شامل سیکل تقطیر و تبخیر هستند، به طوری که حرارت در جایی دفع و در جایی دیگر جذب می شود تا سرمایش مورد نیاز را تأمین نماید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت آیس من می باشد.