واحد طراحی آیس‌من

واحد طراحی آیس من این امکان رابه ما میدهد تا با راهکارهای نوآورانه وبرتردرراستای طراحی سیستم های سرمایشی وگرمایشی قدمی هرچند کوچک در این راه برداریم و مامفتخریم که باتکیه بر نرم افزارهای پیشرفته ودانش فنی متخصصان خود

+

تحقیق و نوآوری آیس‌من

 مایک شرکت دارای ایده هستیم واعتقاد شدید به تحقیق ونوآوری داریم ما چیلرهایی جهت مصارف خاص اعم ازصنایع نظامی، صنایع زیر بنایی شامل پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و شناورهای دریایی، را تولید می‌کنیم که در

+

واحد خدمات آیس‌من

فرایند ارائه خدمات پس از فروش به دلیل ماهیت خود که در انتهای عملیات تجاری شرکت‌ها نمایان می‌شودو می‌تواند کلیه سطوح کاری کل شرکت‌های تولیدی را تحت الشعاع قرار دهد. سرعت درعملکرد و به حداقل رساندن زمان خدمات رسانی یکی

+

چشم انداز و اهداف مجموعه آیس‌من

پروژه‌های برجسته آیس‌من

مشاهده نمایندگان و عاملین فروش آیس من

جدیدترین اخبار و رویدادها

استانداردها

فهرست