خدمات پس از فروش

درآیس من راحتی بیشتر از یک احساس است واین یک قول به شماست وبه همین دلیل است که مشتریان ما-بعدازخرید تبدیل به دوستان ما می‌شوند.

فرایند ارائه خدمات پس از فروش به دلیل ماهیت خود که در انتهای عملیات تجاری شرکت‌ها نمایان می‌شود و می‌تواند کلیه سطوح‌کاری کل شرکت‌های تولیدی را تحت‌الشعاع قرار دهد. سرعت درعملکرد و به حداقل رساندن زمان خدمات رسانی یکی از اهداف آیس‌من می‌باشد ومی‌توان به چند صورت تلفنی، وب‌سایت شرکت، اسکن کد QR روی دستگاه ویااشتراک در باشگاه مشتریان به شرکت آیس‌من اطلاع‌رسانی کرده و در اسرع وقت پرسنل ما به صورت حضوری یا تلفنی رفع عیب خواهند نمود. همراهی همه جانبه با مشتری پس از خریدبه عنوان یکی ازاساسی ترین وظایف آیس‌من است لذا ما با وارانتی یک ساله کلیه قطعات ووارانتی ۵ ساله کمپرسورها و همچنین وارانتی ۲ساله کندانسور واواپراتورها و خدمات پس از فروش۱۰ ساله باپشتوانه بیمه ایران تا سقف ۳۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به سخنان خود صحه گذاشته و دوستان‌مان را آسوده خاطر می‌کنیم.

فهرست